Consells

  • Quan s'instal·la la bomba, entre les boques d'aspiració i impulsió i la canonada, s'ha de col·locar un maniguet flexible per així alliberar la bomba de la rigidesa de les canonades.

  • En cas de no fluir el líquid cap a la bomba, omplir-la del líquid a bombar.

  • Les nostres bombes no han de girar mai en sec.

  • Veure corba per saber la pressió mínima a la qual pot treballar la bomba.