Empresa

Soldalux, SL com a fabricant de bombes centrífugues d'acer inoxidable destinades al trascolament de líquids en la indústria en general, té com a principal objectiu oferir als seus clients un producte competitiu, molt eficaç i de gran qualitat; així com un bon servei i un immillorable tracte personal.

La nostra varietat de productes inclou bombes centrífugues per a líquids fluids, bombes autocebants per a líquids amb partícules en suspensió i bombes helicoïdals per a fluids viscosos.

Actualment estem en procés d'implantació de la Norma de Qualitat UNE-EN-ISO 9001:2000.