AM-GAM

0

EXECUCIÓ

Bombes monobloc magnètiques desproveïdes de segell mecànic, molt adequades per a líquids agressius i nets.

CARACTERÍSTIQUES

Es fabriquen en polipropilè P.P. o en fluorur de polivinilideno P.V.D.F. També sota demanda en INOX 316. Els models 6 i 10 es poden subministrar en execució vertical.

Les bombes AM-GAM van equipades amb motors estàndard IEC IP-55, trifàsics 220/380V. a 2.850 r.p.m. També es poden muntar amb motors monofàsics o ATEX.

Disposem de bombes més petites sèrie AM-ONU.

APLICACIONS

Fabricats amb materials compatibles amb la majoria de productes químics, són molt indicades per:

- Àcids
- Àlcalis
- Dissolvents
- Líquids corrosius
- Sistemes de filtratge per indústries de recobriments i per a fàbriques de lleixius.
 
LÍMITS D'OCUPACIÓ

• Cabal màxim: 41 m3 / h
• Alçada màxima: 25 m.c.a.
• Evitar que aspiri partícules sòlides
• Màxima temperatura líquid: 60 º C a PP i 90 º C a PVDF
• Màx. densitat: 1,8 (amb rodet rebaixat)
• Viscositat màxima líquid: 100 cps.
• No treballar amb mànegues de Ǿ inf. a les boques.
NO HA DE TREBALLAR EN SEC

ACCESSORIS
Disposem de protector electrònic PM-1 per evitar el funcionament en sec.