ENH

CARACTERÍSTIQUES

Bombes de tipus volumètric autocebants d'engranatges, aptes per a l'elevació de líquids viscosos nets, sense sòlids en suspensió i que no continguin productes corrosius.

Depenent de la viscositat es munten amb motors estàndard o motorreductors de 200 fins 1450r.pm

- Cabal regular i sense pulsacions
- Bombes de llarga durada
- Capacitat constant
- Reversible
- Opcional: Vàlvula de seguretat By-pass

EXECUCIÓ

Construïdes normalment en GG-25, eix i engranatges en Acer, hi ha la possibilitat de fabricar totalment en bronze o Acer Inox 420.
Segons l'aplicació a què vagin destinades van equipades amb un doble reforç, segell mecànic de gran qualitat o estopada que suporta altes temperatures.

També sota demanda amb càmera de calefacció.
Es presenten en monobloc amb motors B3/B14 o amb bancada i plats d'unió adaptades a motor amb o sense reductor.


APLICACIONS

Les aplicacions més freqüents de les bombes ENH poden trobar en el tràfec de: olis, xarops, gels, glicerina, hidrocarburs, polímers, polielectrolitos, greixos animals i vegetals, fuel, asfalt líquid, sintètiques, plàstics líquids, betum, melasses, xocolata, benzol, sabons i tota mena de líquids la viscositat així ho recomani.

LÍMITS D'OCUPACIÓ

Cabal màxim: 60 m3/hora.
Pressió màxima: 80 kg/cm2
Viscositat máxcima: 50000 cps
Alçada d'aspiració: fins a 4,5 metres
Temperatura màxima: -30 º C a 230 º C

Muntar canonades sempre majors que les boques de la bomba. Consultar taules.
La presència de partícules en suspensió escurça la vida dels engranatges.