RD-IND J

Les bombes auto aspirants de la nova sèrie Industrial solucionen eficaç i econòmicament el tràfec de la més àmplia gamma de fluids, amb cabal fins a 20000 l/h.

Les bombes que componen la nova sèrie Industrial tenen cossos fabricats íntegrament en acer inoxidable 304.

Pel seu estudiat disseny constructiu només tenen una peça mòbil, sense engranatges i sense contacte metall-metall, característiques que disminueixen notablement el seu desgast i garanteixen un servei continuat. No necessiten lubricació.

Són versàtils i perfectament adaptables, perquè el cos de la bomba pot girar 360 º, el que permet posicionar les boques en funció de la necessitat d’instal·lació.

Incorpora rodet flexible.

Les bombes són auto aspirants. L’encebat és instantani (30 s). Poden girar en qualsevol angle i en ambdós sentits de rotació. Són bombes apropiades per a líquids volàtils o viscosos. No es recomanen per a productes altament abrasius, per raó del desgast de les parts metàl·liques. Solucions lleugerament abrasives o arenoses poden ser trasegadas amb normalitat.

Característiques:

• Una sola peça mòbil. Totalment desmuntables en segons.

• Trasega productes delicats sense danyar-los.

• Sense engranatges

• Sense vàlvules

• Robustes i compactes

• Capacitat de trasegar productes viscosos de fins 22000 cPs.

• Sense manteniment: no necessiten ser lubricades

• Auto aspirants. Encebat instantani (30 s.) Volumètriques i reversibles.

• Amb capacitat d'aspiració de fins a 3m c.d.a.

• Pressió de sortida de fins a 2,5 bar.

• Fàcilment transportables.

• NO UTILITZAR EN BUIT.

 

Materials disponibles per als rodets:

Neoprè: d'utilització general (70 º C)

Nitril: per a olis i derivats (80 º C)

Hypalon: per a productes químics (110 º C)

E.P.D.M.: per a productes corrosius (80 º C)

Sanitària: per a ús alimentari (100 º C)

 

Aplicacions:

• Àcids, alcohols, formol, aigua destil·lada, aigua de mar, vaselina, glicerina, fluids asèptics, salmorra, aromes, fertilitzants, sabons, gel, detergent, cremes, perfums, perfums, gelatina, tints, gasoil, fuel lleuger, olis minerals , greixos líquids, etc.

Indústries:

• Química, nàutica, farmacèutica, cosmètica, metal·lúrgica, tractament d'aigua, granges, etc.

Accessoris:

• Inversor

• Variador de velocitat electrònic

• Carretó transport