KF-4

CARACTERÍSTIQUES

Les electrobombes submergibles sèrie KF-4 estan construïdes TOTALMENT en acer inoxidable AISI 316 i dissenyades amb motor de 4 pols per al bombament d'aigües residuals procedents de les indústries químiques i de curtits, així com líquids amb sòlids en suspensió. Eix d'Inox 316.

Equipades amb doble segell mecànic de carbur de silici amb juntes de bitó lubricats en cambra d'oli dieléctic.

EXECUCIÓ

Es construeixen amb una classe especial d'aïllament per a una major durada. Disposa de protector de sobrecàrrega per impedir el seu escalfament. També amb bobinat amb EXOPI per una més llarga resistència a la humitat.

Motors en sec sense oli IP-68 amb aïllament classe F a 1450r.pm amb connexió a 380 V. i més de 15CV amb I-D
En tots els models es subministren 10 metres de cable de santoprene amb prensa-cables per a una major protecció davant líquids molt agressius.

APLICACIONS

Les bombes KF-4 són adequades per a tractament d'aigües amb deixalles de l'alimentació, indústries d'electrònica, restes de substàncies químiques industrials, bombament d'aigües salades, aigües amb residus d'indústries de la pell i del paper, d'escorxadors, laboratoris farmacèutics, deixalles ramaders, hospitals, cellers i en general tot tipus de líquids amb partícules en suspensió que no poden ser bombats amb bombes de ferro.

LÍMITS D'OCUPACIÓ

Cabal màxim: 490 m3/hora
Alçada màxima: 30 m.c.a.
Temperatura màxima del líquid: 40 º C
Viscositat màxima: 100 cps
PH des 3-13

La concentració de partícules abrasives disminueix la durada de la bomba.
Consultar taula de selecció del cable elèctric quan la longitud sigui considerable.
Densitat màxima: 1,1