SLX MAT

0

L'SLX MAT és una bomba centrífuga tipus monobloc (motor i bomba formen un sol grup), de fàcil muntatge i de manteniment còmode i senzill.

Els components que estan en contacte amb el líquid, estan a INOX 316 i la resta a INOX 304.

És adequada per cobrir les necessitats auxiliars de la indústria alimentària, química, enològica, etc.

Porta incorporat un tancament mecànic intern simple.

El que possibilita que es puguin col·locar diferents tipus de material a les dues cares de fregament oa les juntes sense haver de canviar cap peça de la bomba. Aquest model permet incorporar tancaments mecànics amb múltiples combinacions de cares de fregament per a líquids especials.

Per tant, aquesta bomba es pot utilitzar per a diferents líquids, només canviant el tancament.

Incorpora un cos i un rodet semiobert en microfusió

Va equipada de sèrie amb rosca gas i se li pot adaptar diferents tipus de rosques o brides. Com a opcional, es pot muntar recobriment del motor a INOX 304, bancada, motors en diferents tensions, freqüències, eficiències.

Amb aquest model podem arribar a un cabal màx. de 81 m3/h.

La bomba centrífuga SLX MAT es fa servir en líquids en càrrega o en aspiració de fins a 6 m. amb vàlvula anti retorn o de peu.

Les aplicacions són gairebé il·limitades per a qualsevol tipus de fluid que no passi de 350 cps (vins, cerveses,..)