DIA-R

0

EXECUCIÓ

Bombes amb dos diafragmes o membranes, que mitjançant l'acció de l'aire a pressió, produeixen el bombament del líquid gràcies a un joc de vàlvules de bola, de què disposen.

Es construeixen en materials plàstics: com PP. PVDF, i també en Acer Inoxidable.

Les membranes a: Buna, PTFE, XL, FPM o EPDM.

 

CARACTERÍSTIQUES

Bombes de menys rendiment que la Seria DIA i de cost inferior. Bombes auto aspirants, sense rodaments, sense segell mecànic, sense oli, sense motor elèctric (antiexplosivas).

Poden treballar en sec.

APLICACIONS

Les bombes DIA-R són molt recomanables parar utilitzar-les com dosificadores, gràcies a que es pot regular molt fàcilment el cabal a través d'una vàlvula situada a l'entrada de l'aire. Com no disposen de motor són molt indicades per elevar pintures, buidatge de bidons, dissolvents, colorants, essències i líquids amb petites partícules en suspensió.

També per a productes químics corrosius, ceràmiques, porcellanes líquides, productes alimentaris líquids, oli, sosa càustica, lleixius, salfumant, etc.

LÍMITS D'OCUPACIÓ

  • Cabal màxim: 380 litres / minut
  • Pressió màxima: 6,8 Kg. / Cm2
  • VISCOSITAT MAXIMA. 5000 cps
  • Temperatura màxima: de -30ºC a 66ºC en PP i 90ºC en PVDF
  • Aspiració amb vàlvula de peu: 6 metres
  • SENSE MANTENIMENT
  • NO CONTAMINA
  • AUTOASPIRANT
  • ANTI-EXPLOSIVA
  • CABAL REGULABLE

 

És aconsellable muntar canonades de diàmetre superior a les boques.